Gaz Yakıtlı Brülörler

Doğal Gaz ve LPG ile çalışırlar. Brülörler en az kazanlar kadar önemli olup, kullanıcı tarafından en az bilinen elemanlardan biridir.

Brülörün önemi; gazın yanarak ısıya dönüştüğü eleman olması nedeniyle verimleri ve çevreyi kirletip kirletmemesidir.

Brülör kazan uyumunun iyi seçilmesi, brülörün ayar ve bakımı sarfiyat ve verimi önemli ölçüde etkiler. Brülör üflemeli, atmosferik, alevsiz ve çift yakıtlı olmak üzere dörde ayrılır.

Üflemeli brülörden ana farkı, havayı yanma odasına tabii olarak almasıdır. Bunlarda baca, yanma hücresi ve yakma havası uyumlu olmak zorundadır. Atmosferik brülörler ancak sınırlı ısıl kapasitelerde kullanılabilir.(300.000 kcal/h'e kadar.) Sessiz, çalışmaları, aşınacak parçanın olmaması, basit yapıları nedeniyle arıza ihtimalleri azdır.

Bu brülörlerin en önemli özelliği yanma havasının bir fan vasıtasıyla cebri olarak gönderilmesidir. Üflemeli brülörler de yakma havasını sağlayan fan aynı zamanda yanma hücresinde oluşan karşı basıncı ve eğer varsa bacadaki dirençleri yenmeyi sağlar.

Bu brülörler:

350.000 kcal/h'e kadar tek veya çift kademe
350.0003.600.000 kcal/h'e kadar çift kademeli veya oransal
3.600.000 kcal/h üzerinde oransal kontrollüdür.
Seramik Fiber yanma kafası dolayısıyla alevsiz yanma teknolojisine sahip bir brülördür. Yalnızca kendine özel kazanlarda kullanılabilir. Özel bir brülördür.
Hem fueloil hemde gaz yakabilen brülörler olup, gazın kesilmesi halinde fueloil ile çalışma imkanı sağlar. Kesintisiz çalışmak zorunda olan endüstriyel tesislerde tercih edilirler.